3MAX 스마일라식

눈이 다시 1.2가 될 수 있을꺼라 생각하지 못했어요.

  • Phạm**
  • 수술일 2024.02.27

리뷰 내용

  • 교정전
  • 교정후베트남분이 시력교정술을
받기 위해 저 멀리 구미에서
우리 안과로 찾아오셨어요.💕
눈이 중요한만큼 강남에서도
유명한 안과를 찾았고
지인분의 소개로 강남서울밝은안과를
찾게되었다고 말씀주셨어요.😍


환자분은 스마일라식이
가능한 눈이 셨는데요.
쿨하게 수술을 결정하고
가셨습니다.수술 후 양안 모두
1.2/1.2 시력이 나왔고
기대에 부응하는 결과로
환한미소와 함께
인증샷을 찍고
귀가하셨답니다.✌️

최근 우리 안과에
좋은 일들이 많읃데,
모두 우리 안과를
응원해주시고 격려해주시는
고객님들 덕분이라 생각해요.🥰

앞으로도 더 안전하고,
안정적인 결과를
만드는 대표 강남 안과가 되기위해
앞으로도 꾸준히 노력할게요.
감사합니다.👐


[원문]
Em khách xinh như HOTGIRL #VAN_ANH từ GUMI xa xôi tìm tới BV sau khi đã tìm hiểu nhiều BV Mắt khác ^^
Em quyết định thực hiện phẫu thuật mắt cận ngay trong ngày với pp Smile LAsik ^^
Em khách said: Em hài lòng về BV và kết quả thị lực sau phẫu thuật một ngày là 1.2
Cám ơn tình cảm của em đã dành cho BV Mắt ♥️

  • 교정전
  • 교정후